πŸ“Š
Sangha Membership Metrics
Transparent generosity metrics for the Buddhist Geeks Sangha.

Current Snapshot

  • Suggested Donation: $0 – ∞ / month
  • Total Number of Network Members: 274
  • Percentage of Members Giving: 20.4%
  • Average Given: $30 / month
  • The Range: $3 – $100 / month

2021

​
Jan
Feb
March
April
May
June
July
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
Network Members
285
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Network Growth
16.8%
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Total Given
$2201
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Total Givers
69
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Average Given
$32/mo
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Percentage of Network Giving
24.2%
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​

2020

​
April
May
June
July
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
Network Members
n/a
n/a
n/a
n/a
124
155
203
216
246
Network Growth
n/a
n/a
n/a
n/a
20.4%
25%
31%
6.4%
13.9%
Total Given
$425
$930
$1125
$1535
$1604
$1690
$1,940
$1,980
$2,176
Total Givers
14
27
33
53
53
56
58
67
67
Average Given
$30/mo
$34/mo
$34/mo
$29/mo
$30/mo
$30/mo
$33/mo
$30/mo
$32/mo
Percentage of Network Giving
n/a
n/a
n/a
n/a
42.7%
36.1%
28.6%
31%
27.2%
​
Copy link