πŸ“Š Sangha Membership Metrics

Transparent generosity metrics for the Buddhist Geeks Sangha.

Current Snapshot

  • Suggested Donation: $0 – ∞ / month

  • Total Number of Network Members: 274

  • Percentage of Members Giving: 20.4%

  • Average Given: $30 / month

  • The Range: $3 – $100 / month

2021

​

Jan

Feb

March

April

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Network Members

285

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Network Growth

16.8%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Total Given

$2201

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Total Givers

69

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Average Given

$32/mo

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Percentage of Network Giving

24.2%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2020

​

April

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Network Members

n/a

n/a

n/a

n/a

124

155

203

216

246

Network Growth

n/a

n/a

n/a

n/a

20.4%

25%

31%

6.4%

13.9%

Total Given

$425

$930

$1125

$1535

$1604

$1690

$1,940

$1,980

$2,176

Total Givers

14

27

33

53

53

56

58

67

67

Average Given

$30/mo

$34/mo

$34/mo

$29/mo

$30/mo

$30/mo

$33/mo

$30/mo

$32/mo

Percentage of Network Giving

n/a

n/a

n/a

n/a

42.7%

36.1%

28.6%

31%

27.2%

​